Archief voor december, 2009

Motivatie van de kenniswerker

In de pocket met de leuke titel ‘Kennis is Macht… toch?’ gaat  Marianne van Iperen op zoek naar motivatie van de kenniswerker. Ze onderscheidt 5 type kenniswerkers, of ‘kennisdienstverlener’ zoals ze ze zelf noemt:

  • de informatiewerker: de verplaatst, voert in en ordent informatie
  • de kenniswerker: zoekt zelf informatie, voegt toe en combineert
  • de routines professional: hoogwaardig werk en toepassen van beproefde methoden; ervaring en nieuwe combinaties zijn van belang
  • de improvisatie professional: nieuwe creaties, zoekt naar betekenis en gebruikt emotie
  • de meester: wijsheid en delen die met liefde; stellen paradigma’s ter discussie en relateert het aan zingeving

Schokkende conclusie is dat ik als ik met bovenstaande indeling om me heen kijk, ik geen meesters kan duiden…  Zelf heb ik ook nog wel een weg te gaan geloof ik 😉 De motivatie wordt steeds sterker, oplopend van informatiewerker tot de zelfsturing van de meester.

Tot deze indeling is ze gekomen nav eigen onderzoek wat ze heeft los gelaten op het motivatiemodel van Tissen. Vreemd, maar voor zover ik heb kunnen constateren komt ze nergens zelf terug op de titel van het boek. Dus, wie durft?

Advertenties

, ,

Een reactie plaatsen

Microsoft: Liever ‘educable’ dan ‘educated’.

Microsoft stelt in het boekje ‘Listening to the future’ o.a. dat ontwikkelingen op ICT gebied ervoor zorgen dat mensen altijd verbonden kunnen zijn. Dit betreft nieuwe email die direct zichtbaar wordt, maar ook gezamenlijk deelnemen in discussiegroepen, netmeetings etc.  Het maakt ook mogelijk dat overal gewerkt kan worden. Of dat bij werknemers leidt tot ‘greater freedom, greater control of their time’ is natuurlijk maar de vraag.

Het feit dat dmv software mensen veel makkelijker tijd en plaats onafhankelijk kunnen werken betekent ook nieuwe mogelijkheden om deskundigheid op geografische geheel andere plekken te betrekken bij de organisatie. Daarbij wordt gesteld dat aanpassingsvermogen belangrijker is dat specifieke kennis. De komende tijd zullen veranderingen eerder sneller dan langzamer gaan. Medewerkers die meer ‘educable‘ in plaats van ‘educated‘ zullen het daardoor makkelijker hebben.

, , ,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: