Archief voor februari, 2010

Competenties en ervaringen met onderzoek en leren

Op de hier eerder genoemde Lessen uit Onderzoek ben ik bij de workshop geweest van Jeroen Imants ‘Competenties voor en opbrengsten van onderzoekend leren’. De vraag is of een school/instelling er goed om en docent of een onderzoeker dat te laten uitvoeren. Zijn ervaring: een goede onderzoeker is geen goede docent en andersom; andere competenties dus. Hij noemde als voorbeeld statistische analyse. Wel maakte Jeroen inzichtelijk dat het wel zeer nuttig en motiverend werkt voor om een docent mee te laten doen in een onderzoek. Maar niet als trekker/hoofdonderzoeker dus.

Jeroen benadrukte ook het belang van een onderzoekshouding. Maar wat is dat? Hij acht een onderzoekshouding van toepassing als je persoonlijke theorieën en veronderstellingen expliciet maakt. Op die manier maak je het toetsbaar.

Tijdens de presentatie kwam ook het volgende onderzoeksmodel voorbij die mij erg aansprak omdat deze manier van opknippen helpt om specifiek te maken wat je wilt onderzoeken:

===========                ============               =========            ==========

Ontwerp van les             Uitvoeren van les          Leeractiviteit          Leerresultaat

en instructie                     en instructie

Advertenties

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: