Archief voor november, 2010

De docent als inspiratiebron

Edith Roefs is op zoek gegaan naar het antwoord wat het nou toch is dat die ene docent zo inspireert en de ander niet. Leuk dat het niet gaat om ‘rendement’ van leren, maar veeleer om dat ‘extra’. En ze heeft er de prijs ‘beste kennisproduct’ mee gewonnen.

Haar studie geeft aan de studenten bij een dergelijk proces vaak praten in termen van spannend, verrassend, uitdagend en zich gekend voelen – kortom ze zitten “op het puntje van hun stoel”.
Het gaat volgens Edith erom dat er een discontinuïteit wordt ervaren – ze worden even uit balans gebracht. Hierdoor zullen ze er over blijven nadenken en vanzelfsprekendheden worden opgeschud.

Belangrijk is dat docenten een veilige leefomgeving bieden, betrokkenheid tonen en open zijn. Veel werken met praktijkvoorbeelden en levensduur situatie werken versterkend. De docent dient een cyclisch reflectief proces te begeleiden waardoor het referentiekader wordt vergroot alsook het gedragsrepertoire.

Door het stellen van open vragen en een bepaalde sturing waardoor een nieuw perspectief wordt geboden.

De inspirerende docenten kenmerken zich door een uitgesproken stijl van lesgeven. De docent is confronterend of harmoniërend, geeft uitdagend onderwijs en legt de lat hoog of de docent is gericht op een open dialoog. Er is niet één stijl die de voorkeur geniet; het vermogen van de docent om trouw te zijn aan zichzelf en een eigen doorleefde stijl, is wel bepalend.

Advertenties

Een reactie plaatsen

lectoren.nl

Vandaag ben ik gestuit op www.lectoren.nl. Deze site heeft als ondertitel ‘forum voor praktijkgericht onderzoek’.
Ik heb even op Wikipedia moeten kijken wat nou precies een lector is. Het wordt daar omschreven als praktijkprofessor en op het forum zelf wordt ook nog gesproken over het aansturen van een kenniskring: aansturen van docenten die praktijkonderzoek doen. Dit betreft HBO instellingen.

De ontsluiting van onderzoek vindt ook plaats in de gedachte van open educatie en open acces waar ik eerder over schreef. Dit juich ik dus van harte toe.

Daarnaast ben ik ook op zoek naar zinvolle manieren om de belastingdienst als platform aan te bieden voor onderzoek. Zodanig natuurlijk dat dit een win-win is.
Er doen op dit moment 19 hogescholen aan mee. Dat lijkt wat weinig. Ronduit jammer is dat in dit lovenswaardige initiatief niet gelijk wordt opgetrokken met universiteiten. Nationaal gezien een gemiste kans.

Een reactie plaatsen

zin en onzin van dit blog

Dit blog bestaat om grofweg 3 redenen:
1 – werkgerelateerde reflectie
2 – persoonlijk archief
3 – horen wat anderen van de onderwerpen vinden, cq waar zij mee bezig zijn, cq discussie. Vrij gezegd een tot stand brengen van een kennisdelingsproces, een community rondom bedrijfsleren.

Voor de eerste 2 punten is de opzet voor mij geslaagd. Het dwingt reflectie en ‘het even op een rijtje zetten’ af. Ik heb de blog ook meerdere malen geraadpleegd om even iets terug te zoeken.
Wat betreft reacties en horen wat anderen vinden, cq. mee bezig zijn is de opzet tot nu toe in ieder geval niet succesvol gebleken. Ik heb geen inhoudelijke reacties gehad. Qua pagina hits van afgelopen maand variëren van 30 tot 3 per week. Er lijk een verband te liggen tussen een nieuwe post en aantal hits.

Ik zoek naar een verklaring naar de weinige respons.
Het kan natuurlijk zijn dat de verhaaltjes niet goed zijn geschreven en/of dat Richard Dorland nou niet echt wordt gezien als iemand waarvan je het blog moet lezen. Dat kan, al zal dat vast niet voor iedereen gelden. Voor het gemak parkeer ik deze even en zoek ik verder. Want voor zover ik nu kan overzien vind ik dat dit sowieso er (te) weinig interactie is over dit onderwerp – waar dan ook op internet.

De insteek van dit blog betreft het leren in organisaties. Daarbij hanteer ik de stelling dat het proces van leren erbuiten niet wezenlijk anders is; dat grenzen aan het vervagen zijn onder invloed van ‘social media‘ en zowel ‘formeel als informeel leren‘ tot dit gebied te rekenen.
De Belastingdient Academie pikt studenten en afgestudeerden op van scholen en dus dient het ook aansluiting te vinden hoe het daaraan toegaat en wat het moet doen om een succesvol leer proces daarom te laten volgen. Bedrijfsleren heeft dus ook een directe relatie met de ‘sector leren’ in het algemeen.
Deze vragen lijken me eigenlijk voor de hele sector van toepassing, maar nergens ben ik nog een platform tegen gekomen die daadwerkelijk deze zaken combineert en daaromheen een actieve community weet te vormen. Zelfs meer gespecialiseerde sites als leraar24, welke gesponsord door de overheid, en iets voor e-learning van Wilfred Rubens blog heeft in mijn ogen relatief weinig gebruikers. Anders gezegd, zij doen het goed, maar daar gaan het om honderden. Is dat niet wat weinig op een beroepsbevolking van HRM-ers, Scholen, en consultancy bureau’s en instituties daaromheen als hbo-raad, het nwo en onderzoekers van faculteiten/universiteiten?

Misschien moet ik het maar eens kwantificeren om zo een beter beeld te krijgen van wanneer iets nou een succes genoemd mag worden in deze sector. Meer iets voor een volgende post.

2 reacties

%d bloggers liken dit: