Archief voor januari, 2011

Internetvaardigheden onderzocht. Ook bij ambtenaren.

Voortbordurend op ‘learning skills for this century’ heb ik al op meerdere plekken het gehad over zoeken naar informatie en internet gebruik. Zie o.a. het recente stukje over Suga Mitra.

Wederom via ‘Is het nou generatie X, Y of Einstein?’ geattendeerd op een interessant verhaal. In dit geval van Alexander van Deursen. Hij heeft onderzoek gedaan naar internetvaardigheden en verdeelt dat in 2 deelgebieden: de medium vaardigheden en inhoudelijke zoek vaardigheden. Interessante onderverdeling die voor mij nieuw is maar ook logisch als je er over nadenkt.
Herkenbaar is de uitkomst dat ouderen minder handig zijn met het het medium gebruik zelf. Ouderen zijn wèl beter in staat te zoeken naar informatie – als ze weten hoe het internet werkt. Alexander onderscheidt daarbij nog 2 hoofdniveaus van zoeken: zoekopdrachten naar meer specifiek en algemeen oriënterend. Met name dat laatste blijk moeilijker (dan door mij verwacht):

De overheid leek – onze conclusie uit het onderzoek – te gemakkelijk te veronderstellen dat burgers haar informatie en diensten op het internet kunnen gebruiken.

In zijn overpeinzingen vraagt Alexander zich af nu blijkt dat toch een aanzienlijk groep mensen niet handig blijkt met Internet (zowel qua medium, dan wel met goed zoeken) of we niet afstevenen op een tweedeling in de samenleving. Deze zal alleen maar toenemen. De maatschappelijke trend is toch meer het plaatsen van info op het web door allerlei organisaties waarbij veel (uitzoek)verantwoordelijkheid bij burgers wordt gelegd. Zelfredzaamheid zal eerder belangrijker worden dan afnemen.

Voor  ambtenaren geldt grofweg eenzelfde beeld. We zijn handig met het medium, maar toch ook minder goed dan we zelf denken in complexere taken als zoeken en analyseren. “Problematisch waren wel de inhoudelijk vaardigheden zoals het definiëren van zoekwoorden, het selecteren van relevante informatie of het maken van beslissingen op basis van gevonden informatie.”

Ik maak me hier wel zorgen over en sluit me daarom aan bij zijn aanbeveling en conclusie hierover:

Veertig procent van alle Nederlandse werknemers verwerft via cursussen voor het overgrote deel vaardigheden voor basistoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, werken met adressen en in veel mindere mate e-mail en Internet) of specialistische programma’s. Inhoudelijke – algemene – internetvaardigheden komen niet aan de orde, zelfs niet het leren werken met, en het goed benutten van zoeksystemen. Toch hebben ambtenaren zeker baat bij deze vaardigheden, en zou het dus aanbeveling verdienen cursussen voor ambtenaren uit te breiden met deze aspecten. Informatievaardigheden die bestaan uit het kunnen vinden van een geschikte plaats of een systeem om informatie te zoeken, het formuleren van een zoekvraag en het selecteren, gebruiken en evalueren van resultaten zijn namelijk noodzakelijk in een toenemend aantal functies bij de overheid. Niet in de laatste plaats uiteraard voor beleidsambtenaren. Dit maakt goede zoekvragen, scherpe selecties en valide waarderingen van informatiebronnen des te belangrijker.

Advertenties

1 reactie

Sexy statistics, Open Acces en Bestuurlijke Informatie bij een Academie

Via dit bericht op http://xyofeinstein.wordpress.com ben ik geattendeerd op een video van een spreker die ik al vaker gezien heb op TED: Hans Rosling

Het is een enthousiast verhaal van iemand die er plezier in schept om te rommelen met data. Waarom? Omdat goed gepresenteerde data onze beelden en vooroordelen kunnen wijzigen dan wel versterken: Je kan er je hypotheses mee toetsen en zaken in perspectief plaatsen. Hans maakt aanschhouwelijke dat als je leuke bewegende bolletjes maakt, je makkelijker ontwikkelingen in de tijd kan duiden. Of als je op één bord met kleurvlakken die iets in de juiste verhouding weergeeft dan een verhelderende blik kan geven op het geheel. In de film laten ze daarbij een voorbeeld zien van uitgaven van de oorlog van Irak.

Dit sluit aan bij het het tweede voorbeeld wat ik wil noemen uit de film rondom Open Acces. Nog nergens heb ik een zo concreet voorbeeld gezien van een overheidsorgaan (de stad San Fransisco) wat al zijn data vrij geeft zodat een ieder daar zijn voordeel mee kan doen. In de eerste 10 minuten wordt hierover vertelt en San Fransisco heeft er het doel mee om zodanig de data actueel te hebben dat je feitelijk kan zien waar “op dit moment” de vuilnisman loopt en waar een overval is. ‘Living data’. Boeiend!

De film inspireert en sluit direct aan bij een zoektocht bij de Academie: nl. hoe presenteer je resultaten van al je opleidingsproducten zodanig dat je er ook iets aan hebt. Misschien wel dat het een spannend verhaal wordt?!
We willen o.a. uitval gegevens uit SAP en evaluatiegegevens uit Moodle kunnen importeren in een tool en daar net zo leuk als Hans Rosling mee spelen. Maar welke tooling is dat?!? Ik wil ook leuke bolletjes op the scherm!

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: