Archief voor Categorie ICT

Flipping the Classroom

‘De omgedraaide klas’ is een concept wat in toenemende mate in de belangstelling staat. Het onderliggende idee is dat je instructie en huiswerk ‘omdraait’. Oftewel, huiswerk maak je in de klas en instructie/nieuwe kennis bestudeer je thuis.

Maar waarom zou je dat willen?

De gedachte is deze andere aanpak van leren leidt tot een andere houding van de lerende: het activeert de lerende (ipv dat deze achterover hangt in de klas). Tweede opbrengst: meer tijd voor een docent om individuele vragen van lerenden te beantwoorden. Dit komt omdat de docent niet meer klassikaal uitleg verzorgt tijdens de les. De docent kan daardoor meer maatwerk leveren.

Het is helemaal hip om als docent video’s te maken waarin men zelf de lesstof uitlegt. De student bekijkt dat dan thuis en kan terugspoelen wanneer deze dat wil. Daarmee kan ook meer dan in het oude klas-idee de student zèlf het tempo bepalen. Maar gewoon een hoofdstuk thuis laten lezen kan natuurlijk ook…

Het multimediale aspect van dit concept verklaart wellicht mede waarom het toenemende aandacht krijgt: het voelt daardoor gewoon lekker bij de tijd. Daar komt bij dat het mooi aansluit bij TPACK omdat het ICT, onderwijsconcept en vakinhoud integraal benadert. Een derde verklaring voor de toenemende populariteit is dat competenties aanspreek die we voor deze tijd ook in toenemende mate van belang achten: ICT geletterdheid, kritisch denken, samenwerken etc. Zie oa. 21th-centuryskills  (en een Nederlandse variant).

Kennisnet heeft recent een gehele site gewijd aan het onderwerp: http://www.flippingtheclassroom.kennisnet.nl met handige en bruikbare overzichtsplaten en filmpjes.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Moodlemoot en handleiding Moodle 2.2 in het Nederlands

Vandaag zal ik de Belastingdienst Academie vertegenwoordigen bij de jaarlijkse bijeenkomst van de Moodle vereniging. De zogenaamde Moodlemoot 2012 vind plaats in Amsterdam, vanmiddag.

Mijn presentatie in pdf form: BD en MoodleMoot

Handleiding Moodle 2.2 in NL: 20120314 Moodle_HLexpert_V1.0 (9,4 mb!)

Update: 20120504 Handleiding ELO voor ontwikkelaars bij de Belastingdienst Academie in Word!

Creative Commons Licentie
Handleiding Moodle voor de ontwikkelaar van Belastingdienst Academie is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

3 reacties

VAL & Moodle in een praktijkvoorbeeld bij Defensie

Ik doe het vrijwel nooit, simpelweg linken naar een ander artikel, maar doe het nu wel. Het is een artikel van Isabelle Langeveld waarvan het simpelweg geen toegevoegde waarde heeft om deze samen te vatten. Wel kan ik uitleggen waarom ik het goed vind en van belang vind het te delen:

 • Het maakt inzichtelijk wat wordt verstaan onder het leerconcept VAL
 • Hoe je VAL kan vertalen naar Moodle
 • Een concrete casus gebruikt met heldere illustraties
 • Een eerlijke evaluatie geeft (welke dus verder gaat dan dat het allemaal fantastisch is)

Link: http://helderenwijzer.nl/2012/02/virtual-action-learning-in-moodle

Een pdf versie is daar ook te vinden.

Een reactie plaatsen

Eindelijk zelf makkelijk mooie e-books maken!

Gister heeft er een thematische Apple-dag plaatsgevonden. Normaal wordt die gebruikt voor een aankondiging voor een nieuwe iPhone of iets dergelijks, maar nu ging het speciaal over Onderwijs.

Apple tekent een plaatje van het huidige onderwijs:

 • geen fundamentele veranderingen in het onderwijs sinds 150 jaar
 • middelen beperkt zijn en klassen groter worden
 • Basale skills als lezen & schrijven vormen een issue vormen
 • overdreven focus op curricula en uit het oog verliezen wat kinderen leuk vinden
 • gewend zijn om overal technology als computers en smartphones te hebben, maar vaak niet in de klas
 • de ellende die ontstaat als iemand het examen niet haalt

Hoe kan Apple bijdragen? Door bij te dragen op ‘student engagement’. De iPad stond op 1 wensenlijstjes van kinderen. Inmiddels zijn er meer dan 20.000 onderwijs apps en meer dan 1,5 miljoen iPads zijn inmiddels ingezet in het onderwijs.

Apple wil bijdrage door het te tillen naar een hoger niveau en het makkelijker maken om het te integreren in het curriculum dmv twee zaken:

1 – “Herontdekken van de tekstboek”

Problemen van nu: zwaar in een tas met andere boeken, niet echt duurzaam bij intensief gebruik, niet interactief, niet doorzoekbaar, staties (eenmaal uitgerijkt kan de content niet worden geüpdatet). Wel goed: de inhoud. Laat de iPad nou net het omgekeerde zijn! Geen inhoud, maar in de rest kan het wel in voorzien. Wat is er dan nog te doen dus? iBooks 2. Daar kan je boeken opzoeken, downloaden en gebruiken. Toegegeven, de demonstratie  ziet er echt fantastisch uit.

Hiermee hebben we de kijk en consumeer kant van leren gedekt. Aan de produceer kant is ook gedacht. Hetzelfde filmpje laat zien hoe simpel het is om een fantastisch interactief boek te maken. Echt waar, dit wordt niet moeilijker dan een presentatie maken! Overtuigend is voorgedaan dat een interactief e-book maken nu simpeler is dan ooit.

De laatste punt dat Apple maakt is om direct bij de lancering van deze twee nieuwe mogelijkheden, ook de drie grootste uitgeverijen van leerboeken aan te laten haken. Zodanig zelfs dat bij deze lancering er al direct nieuw soort boeken voorhanden is. Dit mes snijdt natuurlijk aan twee kanten: Apple heeft voorbeeld-content en deze organisaties hebben een voorsprong qua kennis en zichtbaarheid. Wat zijn voor de lerende nog verder voordelen van deze online bookstore?

 • alle boeken zijn persoonsgebonden (en niet aan de school)
 • alle boeken blijven opnieuw downloadbaar
 • de prijs zou niet hoger worden dan 15 dollar (voor highschool books)
 • de boeken kunnen makkelijk ge-update worden

2 – Itunes U

Ook dit is een App welke beschikbaar wordt op de iPad. Cursisten kunnen hier grasduinen naar cursussen en vanuit deze app wordt de regie gevoerd over de les: leerdoelen, opdrachten en verwijzingen. In feite vormt dit een variant op een ELO zoals wij onze Moodle gebruiken.

Bovenstaande overziend denk ik dat wij (ook) als lesboekenmaker (iBooks & iBooks Author) en als lesgever (iTunes U) dit zeker nader moeten gaan uitproberen.

Een reactie plaatsen

Sociale media en onderwijs

Heel hot natuurlijk. Een heel toegankelijk filmpje van leraar24.nl laat Erno Mijland aan het woord. Erno maakt een driedeling in zijn verhaal waarom je iets met sociale media zou moeten:

 • Aansluiting bij je doelgroep

Als je aansluiting wilt houden met de buitenwereld dient je (tot bepaalde hoogte) mee te lopen in ontwikkelingen. Als onze belastingplichtigen praten, doen en laten via sociale media zullen we daar in mee moeten ten behoeve van compliance. En daarom doen we bijv. nu ook proeven met hoe twitter in te zetten. Maar dit geld natuurlijk ook voor onze cursisten! Ook daar dienen we aan te sluiten op hoe zij buiten de dienst kennis delen en sociale netwerken onderhouden.

 • Leren omgaan met nieuwe media

Centraal bij dit punt staat dat we op een juiste manier met nieuwe media (leren) omgaan. Internetvaardigheden bij ambtenaren vind ik daar een mooi voorbeeld van. Hierover heb ik al eerder gepost. Specifiek voor de Belastingdienst geldt daarbij nog onze wettelijke handhavingstaak. Ik ben geen expert op controle gebied maar ik kan me goed voorstellen internet en dat sociale media ook voor ons (contra)gegevens kunnen leveren (indien daar aanleiding voor is). Dat betekent dat je als organisatie daarvan wel iets in je genen moet hebben om het eea op juiste waarde te kunnen schatten.

 • Sociale media als leermiddel

Aspecten die Erno hierbij noemt zijn: een (leer)netwerk via sociale sites; halen van informatie van internet; online samenwerking aan documenten en zoeken van experts voor vragen. Maar ook het delen van lesmateriaal schaart hij hier onder. Wat mij betreft gaan we bij de belastingdienst daar ook meer en verder op inzetten. Als eerste stap zouden we lesmateriaal kunnen delen met ‘collega rijksonderdelen’.

Een reactie plaatsen

Internetvaardigheden onderzocht. Ook bij ambtenaren.

Voortbordurend op ‘learning skills for this century’ heb ik al op meerdere plekken het gehad over zoeken naar informatie en internet gebruik. Zie o.a. het recente stukje over Suga Mitra.

Wederom via ‘Is het nou generatie X, Y of Einstein?’ geattendeerd op een interessant verhaal. In dit geval van Alexander van Deursen. Hij heeft onderzoek gedaan naar internetvaardigheden en verdeelt dat in 2 deelgebieden: de medium vaardigheden en inhoudelijke zoek vaardigheden. Interessante onderverdeling die voor mij nieuw is maar ook logisch als je er over nadenkt.
Herkenbaar is de uitkomst dat ouderen minder handig zijn met het het medium gebruik zelf. Ouderen zijn wèl beter in staat te zoeken naar informatie – als ze weten hoe het internet werkt. Alexander onderscheidt daarbij nog 2 hoofdniveaus van zoeken: zoekopdrachten naar meer specifiek en algemeen oriënterend. Met name dat laatste blijk moeilijker (dan door mij verwacht):

De overheid leek – onze conclusie uit het onderzoek – te gemakkelijk te veronderstellen dat burgers haar informatie en diensten op het internet kunnen gebruiken.

In zijn overpeinzingen vraagt Alexander zich af nu blijkt dat toch een aanzienlijk groep mensen niet handig blijkt met Internet (zowel qua medium, dan wel met goed zoeken) of we niet afstevenen op een tweedeling in de samenleving. Deze zal alleen maar toenemen. De maatschappelijke trend is toch meer het plaatsen van info op het web door allerlei organisaties waarbij veel (uitzoek)verantwoordelijkheid bij burgers wordt gelegd. Zelfredzaamheid zal eerder belangrijker worden dan afnemen.

Voor  ambtenaren geldt grofweg eenzelfde beeld. We zijn handig met het medium, maar toch ook minder goed dan we zelf denken in complexere taken als zoeken en analyseren. “Problematisch waren wel de inhoudelijk vaardigheden zoals het definiëren van zoekwoorden, het selecteren van relevante informatie of het maken van beslissingen op basis van gevonden informatie.”

Ik maak me hier wel zorgen over en sluit me daarom aan bij zijn aanbeveling en conclusie hierover:

Veertig procent van alle Nederlandse werknemers verwerft via cursussen voor het overgrote deel vaardigheden voor basistoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, werken met adressen en in veel mindere mate e-mail en Internet) of specialistische programma’s. Inhoudelijke – algemene – internetvaardigheden komen niet aan de orde, zelfs niet het leren werken met, en het goed benutten van zoeksystemen. Toch hebben ambtenaren zeker baat bij deze vaardigheden, en zou het dus aanbeveling verdienen cursussen voor ambtenaren uit te breiden met deze aspecten. Informatievaardigheden die bestaan uit het kunnen vinden van een geschikte plaats of een systeem om informatie te zoeken, het formuleren van een zoekvraag en het selecteren, gebruiken en evalueren van resultaten zijn namelijk noodzakelijk in een toenemend aantal functies bij de overheid. Niet in de laatste plaats uiteraard voor beleidsambtenaren. Dit maakt goede zoekvragen, scherpe selecties en valide waarderingen van informatiebronnen des te belangrijker.

1 reactie

Sugata Mitra – zelforganiserend leren

Tijdens ‘De Onderwijsdagen 2010’ heeft Sugata Mitra een verhaal gehouden over hoe in de toekomst leren er uit kan komen te zien. Je kan dit zelf hier zien.
Je ziet overigens steeds meer dat er filmpjes beschikbaar komen van congresdagen en hun keynote-sprekers. Wat als voordeel heeft dat je wat selectiever het eea ‘op de bank’ tot je kan laten komen, hetgeen al snel 1,5 dag kan schelen.

Het is het een inspirerend verhaal over hoe leren bij 10 jarigen ontstaat zolang ze maar 2 competenties beheersen:
– ínformation search and analyses
– ‘reading comprehention
Als ze dat beheersen, stel dan maar je vragen en ga achterover hangen. Zorg ervoor dat:
– de computer gedeeld wordt door 4 leerlingen (dus ze moeten afstemmen)
– applaudisseer als het goede antwoord hebben
– regel een ‘oma’ als ze er niet uitkomen (die alleen maar roept: oh, wat goed, dat kon ik nooit vroeger!)

Thats it.

Zie hier de skills voor deze eeuw en de methodiek om het leraren tekort op te lossen. Hatstjikideee.

Openstaande vraag: hoe exploreren we dit naar volwassenen en informeel leren?!

1 reactie

%d bloggers liken dit: