Archief voor Categorie Persoonsontwikkeling

Wat nou talent?! Slim Oefenen!

Via de post Wat als talent niet bestaat? van Pedro De Bruyckere gestuit op een stuk van Prof. Rikers met de provocerende titel ‘Talent bestaat niet!’. Hij stelt daarin de vraag hoe het komt dat sommige wel succes boeken en anderen, die ook jarenlang iets (be)oefenen, niet beter worden.

Via Anders Ericsson stelt Rikers: door de hoeveelheid en maar ook met name de kwaliteit van oefening wordt het niveau bepaald. Wat zijn dan die ‘deliberate practice’ regels (Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 1993):

 • Er moet duidelijk omschreven zijn wat er geleerd moet worden.
 • De trainings- of oefentaken moeten aansluiten op het niveau van de lerende. Dat wil zeggen, de taak moet niet te gemakkelijk zijn, want anders valt er niet meer veel te leren. En ook niet te moeilijk zijn, want dan raakt de lerende gefrustreerd.
 • Er moeten mogelijkheden zijn voor herhaling. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar vaak wordt de lerende geen tweede of derde kans geboden iets te leren.
 • Fouten moeten gemaakt en gecorrigeerd kunnen worden. In het verlengde van het vorige punt, is het belangrijk dat er fouten gemaakt mogen worden zonder dat dit (negatieve) consequenties heeft.
 • Er moet sprake zijn van goede feedback. Misschien het belangrijkste element is dat er feedback gegeven wordt, zodat de lerende zich bewust is van alle fouten die gemaakt zijn en hoe deze aangepakt kunnen worden. In het ideale geval wordt deze feedback door een ervaren coach gegeven.

Toen ik dit las moest ik meteen denken aan mijn World of Warcraft-gaming. Veel van bovenstaande voldoet daaraan. Blijkbaar maakt een groot deel van bovenstaande regels het juist ook weer leuk. Rikers legt daarbij ook de plek op een gevoelige plek: het is wel oefenen, oefenen, oefenen. Bij gaming praten we dan over verslaving. Als je er een gouden medaille mee wint op de Olympische Spelen ben je een held. Ericsson stelt zelfs dat iedereen die maar 10 jaar extreem oefent, op wereldniveau kan komen. Talent is dus irrelevant.

Toch zien we – of denken we – vaak in de praktijk verschillen te zien tussen kinderen/personen. We willen dit soms graag ook zien, omdat dit aansluit bij een gewenst mensbeeld: we hebben allemaal iets bijzonders & unieks. En daarmee talent. Rikers stelt daar oa. het bewijs tegenover van de self-fulfilling prophecy. Als een lerende ergens talenten wordt toebedacht, wordt er ook gehandeld om dat nog eens extra te bevorderen. Oftewel, meer aandacht, oefeningen etc. Et Voila, de circel is rond.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Toekomstige vaardigheden op het werk

Ik ben dol op literatuur over toekomstbeelden en mogelijke gevolgen wat we in de toekomst qua skills nodig zullen hebben. In mijn optiek ook een van de vragen waar een Academie zich mee bezig zou moeten houden.

In mijn quest stuitte ik op ‘Future Work Skill 2020’ tegen van het Institute for the Future (IFTF). De reden dat ik nou juist hun verhaal graag wil delen is dat het rapport gepaard gaat met een … praatplaat! Natuurlijk zit het verhaal ook goed in elkaar. Prikkelt de plaat, dan wel de inhoud, lees door; geef ik je een korte samenvatting.

(Klik op de plaat voor een grotere weergave)

Zes maatschappelijke trends

 1. Een langer leven: omdat we langer leven zullen we herdefiniëren hoe we tegen zaken als carrière en opleidingen/leren aankijken.
 2. Intelligente machines: de simpele robot met repeterende taken zal vervangen worden door iets wat steeds slimmer zal handelen. Ook thuis en in het kantoor. Dit dringt de vraag op: waar zijn mensen nou eigenlijk echt uniek (goed) in?
 3. Overal computers & data! Onze omgeving zal in toenemende mate een vertaalslag krijgen naar data. En die kunnen weer geanalyseerd worden.
 4. Nieuwe Media Ecology: de manier waarop we communiceren verandert. Zo wordt het tekst-gebaseerde internet steeds meer video en generen we zelf steeds meer eigen content. Online personal reputatie, identiteit en hoe we (online) samenwerken nemen in belang toe. Zelfs concepten als ‘realiteit en waarheid’ komen onder druk te staan vanwege de hoeveelheid vindbare perspectieven en interpretaties en hoe snel die kunnen wijzigen.
 5. ‘Superstructed Organisations’. Deze vorm van organisatie werkt anders dan traditionele, corporate organisaties. Hoe we samenwerken en de schaal waarop we dat doen is wezenlijk anders. Net als hoe we kennis delen. Dit gaat buiten bestaande structuren om. Binnen onze sector (Academie) hebben we een mooi  voorbeeld, nl ‘Open Educatie’: leercontent komt vrij beschikbaar voor een ieder die wil leren.
 6. Wereldwijde verbondenheid. Er zijn geen plekken die ergens een alleenrecht op hebben of iets geheel zelf kunnen. Wereldwijd rondkijken is nodig om innovatief te zijn en mee te kunnen met de concurrentie.

Het IFTF vertaalt deze trends naar Toekomstige Vaardigheden:

 1. Sense-making: Wat een computer niet kan is betekenis geven. Eigenlijk weten we ook nog steeds niet wat ‘denken’ is: een van de redenen dat we het niet na kunnen maken.
 2. Social Intelligence: Voor een goede samenwerking moeten we andermans gedrag kunnen interpreteren.
 3. Verfrissend en aangepast denken en handelen: Geautomatiseerd en routinematig werk zal worden vervangen. Juist werk met hogere vaardigheden of juist die met lager (bijv. serveren) zullen meer kansen bieden. Je moet goed in kunnen spelen op unieke situaties.
 4. Cross-cultural competent. Dit betreft aan de ene kant het taalkundige aspect en het geografische element dat we meer met andere culturen in aanraking zullen komen. Daarnaast wordt gesteld dat uit onderzoek blijkt dat diversiteit (in het algemeen) een steeds belangrijke voortstuwer van innovatie wordt; het resultaat wordt beter met een groep met diversiteit dan wanneer er alleen dezelfde type expertise is vertegenwoordigd.
 5. Omgaan met data. De vaardigheid om het te vertalen naar concepten en de logica te doorgronden van data-based redeneren. Maar ook de vaardigheid om niet direct in paniek te raken als je even niet geholpen wordt… denk aan je uitvallende Tomtom 😉
 6. Nieuw-media vaardig. Naast het meedoen en kunnen consumeren van veel nieuwe media, worden er ook in toenemende mate eisen gesteld aan het kunnen maken ervan: een meer visuele vorm van presenteren (en dat kunnen maken) wordt de norm.
 7. Transdisciplinair. Daar waar we in de 20-ste eeuw specialisatie trachten te bevorderen, zullen we in de 21-ste eeuw op zoek gaan naar de “T-gevormde” collega: grondige kennis van het eigen vakgebied en met de capaciteit om ook met andere disciplines te schakelen.
 8. Design Mindset. De hoogte van je plafond bepaalt direct de mate van je vrijheidsgevoel. Dit soort elementen van je omgeving zal je zelf in de toekomst meer zelf kunnen en moeten vormgeven.
 9. Filteren van informatie: de hoeveelheid info die op je af komt moet je kunnen filteren.
 10. Virtueel samenwerken: productiegericht en virtueel aanwezig kunnen zijn. Eventueel gepaard gaande met typische gaming eigenschappen als directe feedback, duidelijke doelen met een tijdlijn in moeilijkheid.
Op welke vaardigheden zouden we volgens jij als eerste in moeten zetten?

Een reactie plaatsen

Microsoft: Liever ‘educable’ dan ‘educated’.

Microsoft stelt in het boekje ‘Listening to the future’ o.a. dat ontwikkelingen op ICT gebied ervoor zorgen dat mensen altijd verbonden kunnen zijn. Dit betreft nieuwe email die direct zichtbaar wordt, maar ook gezamenlijk deelnemen in discussiegroepen, netmeetings etc.  Het maakt ook mogelijk dat overal gewerkt kan worden. Of dat bij werknemers leidt tot ‘greater freedom, greater control of their time’ is natuurlijk maar de vraag.

Het feit dat dmv software mensen veel makkelijker tijd en plaats onafhankelijk kunnen werken betekent ook nieuwe mogelijkheden om deskundigheid op geografische geheel andere plekken te betrekken bij de organisatie. Daarbij wordt gesteld dat aanpassingsvermogen belangrijker is dat specifieke kennis. De komende tijd zullen veranderingen eerder sneller dan langzamer gaan. Medewerkers die meer ‘educable‘ in plaats van ‘educated‘ zullen het daardoor makkelijker hebben.

, , ,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: